User Log On
Lake Blackshear Baptist Church
Prayer Works๐Ÿ™๐Ÿป

This post has been viewed 69 times.

Printable Version
Email to a Friend
Subscribe: Email, RSS

Prayer Works๐Ÿ™๐Ÿป

Posted on Fri, Mar 3, 2023

Have an early morning doctor’s appointment, then carrying my wife to her doctor for a shot, then at the nursing homes, and then a funeral service.โœ๏ธ My friend, my handyman is coming to do some repairs at our home. Also,๐ŸŽ‰heart stents are scheduled for March 16th.๐Ÿ™ Thank You, Father, for answered prayers.๐Ÿ™๐Ÿ™ Oh, He has been there for us.๐Ÿ™ Try it, prayer works,๐Ÿ™amen.
#comehomeatlbbc

   Discussion: Prayer Works๐Ÿ™๐Ÿป

No messages have been posted.

You must first create an account to post.